1. 1.
    Evlenilesi kız tipidir.
    Bu kadınla hayatın her koşulunda yaşanılır.
    ... sosyalist patron