1. 1.
    ardından adamın sesini soluğunu böyle keserim işte!

    denmesi gereken eylem.
    ... dundar kilic