1. 1.
    belirli iletişim durumlarında daha çok toplumsal uzlaşıma dayalı durumlarda alışılagelmiş biçimde kullanılan kalıplaşmış sözcük dizileridir.
    ... cilgin orman meyvesi