1. 1.
    ileriye yönelme, geleceğe uzanma, uzun vadeli düşünme ve ele alma süreci.
    ... asiti kaçmış kola