1. ?.
  (bkz: yarin kol gibi vize varken sozlukte takilmak)
  4 ... phyxius
 2. 1.
  ünlü ve ünlü olabilecek kişiler hakkında hakaret içeren entry'ler girmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar, manyaqtır çoğu dava açar ip'nizden kan grubunuzu bile öğrenir başınıza bela olurlar *
  2 -2 ... andromedian
 3. 2.
  (bkz: penis)
  -1 ... shalamar
 4. 3.
  girilen entry ile hakaret suçunun işlenmesi ileride göte girebilir.
  TÜRK CEZA KANUNU
  Kanun No. 5237
  Kabul Tarihi : 26.9.2004
  SEKiZiNCi BÖLÜM

  Şerefe Karşı Suçlar
  Hakaret

  MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

  (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) Hakaret suçunun;

  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

  işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

  (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

  http://216.239.59.104/sea...cd=2&client=firefox-a

  ileride bu entry göte girebilir demek ise çaylaklık sebebidir.
  1 ... liberty
 5. 4.
  (bkz: balta)*
  ... balta
 6. 5.
  kafa güzelken, hayaller aleminde uzaydayken yazılan entrylerdir.
  1 ... bir bardak demli cay