bugün

dermansız bırakacak kadar dövmek.

misalen: gelirsem oraya, iler tutar yerini koymam!