1. 1.
    Kemalizm tam durulduğu bu vakit ılımlı hale getirmemiz gerekiyor.

    Eski halini almamalıdır.
    ... salon beyefendisi