1. 1.
    iktisadi Buhran Vergisi Kanunu 1931'de kabul edildi. Dünyadaki 'Büyük Buhran', Türkiye ekonomisine de yansımıştı. iktisadî buhran yüzünden hükümet yeni tedbirler almak zorunda kaldı. Buna göre, hükümet, çalışanların maaşlarından kesilen vergi oranlarını yükseltme kararı aldı. Aylık ve ücretlerden kesilerek alınacak olan 'iktisadî Buhran Vergisi' kanunu Meclis toplantısında, uzun münakaşalardan sonra kabul edildi.
    Tartışmalara neden olan kanunda şu hususlar vardı: 30 liraya kadar maaş ve ücretler vergiden muaftır. 150 liraya kadar olan maaş ve ücretlerin 30 lirası vergiden muaf, üst tarafı yüzde 10 vergiye tâbidir. 600 liradan fazla olan maaş ve ücretlerde yukarıdaki esaslar dahilinde, fazlası için de yüzde 24 vergi alınacaktır. Tarımda çalışan işçilerle, serbest çalışan işçiler, bu vergiden muaf tutulacaktı. Yeni buhran vergisinin kabulü, Meclis'te yoğun tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. ilk söz alan Rahmi Bey (Sivas) vergi nispetlerine itiraz etti ve nispetlerin adalete daha yakın şekilde tespitinin lâzım geldiğini söyledi. Rahmi Bey bu mütalaasını bir de takrir vermek suretiyle teyit etti.

    https://www.google.com.tr...Vaw3O3JQY29Os50C8gMBxpkN3
    1 ... hepinizi sevmiyorum