1. 1.
    Bütün yemekleri ulusumuz için bedava yapmak. Niye güldün? aç ayı oynar mı ula?
    ... kemalist subay