1. .
    oturur pozisyonda yapılan ikkyo hareketidir. genellikle aikido'nun 5. kyu sınavında sorulan bir teknik.
    ... hippolytos