1. 1.
    ilginç bir ihtimaldir.
    ... trinitrotoluen