1. 1.
  2003 yılında sessiz sedasız meclisten geçen aşağıdaki iki yasanın, Abdullah Öcalan'ın yakalanmasıyla birlikte duraklama sürecine giren terör örgütü pkk'nın eylemlerini yoğunlaştırdığı iddia edilmektedir.

  Başka bir deyişle söylersek terör örgütü Pkk 2003'den sonra yaptığı eylemlerde aşağıdaki yasalardan kendine güç bulmaktadır. Bu sebepten dolayı bu yasalar ulusalcı çevrelerce ikiz ihanet yasaları olarak adlandırılır. *

  1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıtasıyla halklar, kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini serbestçe sürdürebilirler.

  2. Bütün halklar uluslararası hukuka ve karşılıklı menfaat ilkesine dayanan uluslararası ekonomik işbirliği yükümlülüklerine zarar vermemek koşuluyla,'doğal kaynakları ve zenginlikleri üzerinde kendi yararına serbestçe tasarrufta bulunabilir. Bir halk sahip olduğu maddi kaynaklardan hiçbir koşulda yoksun bırakılamaz. Hiçbir koşulda da yalnız bırakılmayacaklardır.
  2 ... lesley mateas
 2. 2.
  (bkz: Self determinasyon)
  ... lesley mateas
 3. 3.
  akp hükümetinin işte bugünkü açılım-saçılım edebiyatının temelini oluşturan yasalardır. hükümetin bu insanın kanını donduran yasaların altında kapı gibi imzası vardır. imralıdaki teröristbaşının talepleri işte bu yasalar çerçevesinde yasal zemine oturtulacaktır. acı ama gerçek. yorum yok.
  -1 ... jigsaw2
 4. 4.
  Teröristlerin eylemlerine güç aldığı yasalardır.
  ... lesley mateas
 5. 5.
  (bkz: leninizm)
  ... mortis revolutions
 6. 6.
  küresel sermayenin dayattığı ulus devletleri bölme politikasının sonucu olan yasalardır. küreselleşen ve tek dünya imparatorluğuna doğru ilerleyen kapitalist kan emicilerin önündeki en büyük engellerden birisi ulus devletlerdir.
  ... asosyal hic
 7. 7.
  (bkz: terörle mücadele yasa tasarısı madde 6)
  2 ... protest sanayici