1. 1.
    Kendisine sunulan sistem yüzünden eşit olmayan, insanlıkla bağdaşmayan, birtakım insan haklarına aykırı tutumlarla ve cezalarla karşılaşan kişiler için düzenlenen korunma talebidir.
    4 ... moneydise