1. 1.
  17 ekim - 20 ekim 1448 yılında sultan ikinci murat önderliğindeki osmanlı ordusu ile macar * hunyadi yanos önderliğindeki bir balkan ordusu arasında yapılmış savaş.
  Polonya ve Macaristan kralı Ladislas'ın, Varna'da ölümünden sonra (1444) Macaristan kral naipliğine getirilen Yanos Hunyadi, Varna yenilgisinin öcünü almak için kuvvet toplamağa başladı. Bu sırada Osmanlılar, isyan eden Arnavutluk beyi iskender Bey ile uğraştıklarından, Yanoş Hunyadi'nin, Macarlardan başka Eflak, Bohemya ve Almanlardan kuvvet toplamasına engel olamadılar. Sırbistan'a kolaylıkla geçen Yanoş Hunyadi kuvvetleri, Kosova'ya geldi (1448). Osmanlı hükümdarı II. Murad Han da bir süre sonra Kosova'ya vardı. Yanoş Hunyadi, gönderdiği elçi aracılığıyla barış istedi. Ancak bu teklifi kabul edilmedi. Savaş, Yanoş Hunyadi'nin saldırısıyla başladı. Üç gün sürdü (17-19 Ekim). ilk gün, hafif kuvvetlerin birbirlerini denemeleriyle geçti. Şiddetli savaş, ikinci gün öğleden sonra başladı. Gece yarısı Yanoş Hunyadi kuvvetlerinin, Osmanlı ordugâhına yaptığı baskın bir sonuç vermedi. Üçüncü gün sabahtan başlayan savaşta Osmanlılar, plan gereğince sağ ve sol kanatları, yenik düşmüş gibi göstererek geri çektiler. Merkezi müdafaasız bulan Yanoş Hunyadi, hücum emrini verdi. Merkezde bulunan yeniçeriler, haçlılara şiddetle karşı koydular. Haçlılar merkeze yığılınca, sağ ve sol kanatlardan geri çekilen Osmanlı kuvvetleri, bu kanatlardan ve geriden haçlıları sarmağa başladılar. Kısa bir süre sonra, haçlı ordusunda panik başladı. Yanoş Hunyadi, savaş meydanını bırakarak kaçtı. Pek çok haçlı, savaş meydanında kaldı.
  ikinci Kosova Savaşı sonucunda Osmanlılar, Balkanlar'a iyice yerleştiler. Yenilen Macarlar, 1456 Belgrad kuşatmasına kadar, Osmanlılarla savaşmadı, özellikle istanbul'un fethine seyirci kaldılar.
  1 ... serander
 2. 2.
  19 ekim 1448 tarihinde osmanlıların macarları yendiği savaş.
  2 ... f g abberline
 3. 3.
  (1448)
  yeniden osmanlı tahtına geçen ii.murat mora ve yunanistan'da türk egemenliğini tekrardan kurdu. sırp kralı tekrar osmanlı himayesine girdi. ii.murat morova savaşı'nda osmanlı'nın yenilmesine sebep olan iskender bey'i cezalandırmak için arnavutluk seferine çıktı fakat kesin sonuç alınamadı.
  savaşın sebepleri:
  haçlıların varna savaşı'nın intikamını almak istemeleri,
  türkleri orta avrupa'dan atmak,
  iskender bey'in başarılarından avrupa'nın heyeceanlanması,
  papa'nın avrupa'yı tahrik etmesi,
  bizans'ın avrupa'yı son kez tahrik etmesi.
  hunyadi yanoş, macar, eflak, leh ve almanlardan oluşturulmuş ordusuyla sırbistan'ı işgal ederek osmanlı topraklarına girdi. haçlılar'la osmanlı ordusu kosovada karşılaştılar. haçlı ordusu yenilgiye uğradı.
  savaşın sonuçları:
  bu savaştan sonra türkler taaruza, haçlılar savunmaya çakilmiştir.
  türklerin balkanlardan atılamayacağı kesinleşti.
  osmanlının islam dünyasındaki önemi daha da arttı.
  bizans avrupa'dan yardım alma ümidini tamamen kaybetti.
  fatih dönemindeki fetih hareketlerinin zemini hazırlandı.
  bulgaristan ve rumeli'nin türkleşmesine ortam hazırlandı.
  (bu savaşın sonucu taaruz ve savunma yönüyle islam tarihinde hendek, isiklal harbinde sakarya savaşına, selçuklu tarihinde miryekefalon savaşına benzer).
  ... ece kscg