1. 1.
    Piyasası 10 kuruştan gayet mantıklıdır. Evet.
    2 ... oytunkaran