1. 1.
    insanoğlunun uç noktalarının sık sık işlendiğini gördüğümüz dönemdir.

    Bana kalırsa en etkili temsilciler: stefan Zweig ve william golding’dir.
    ... strategy