1. 1.
    Beklenendir. bekliyoruz. Evet, Yetti artık.
    1 ... expected1