1. 1.
    Osmanlıcılar ikinci Abdülhamid'i tercih eder.

    Cumhuriyet sevdalıları ise ikinci Abdülhamit demeyi tercih eder.
    ... expected1