1. 1.
  ikili ilişkinin olduğu ve taraflardan birinin olduğunu gösteren durumdur. yalnız değilsindir ve hayatını paylaştığın birileri vardır demektir.
  1 ... secici gecirgen
 2. 2.
  aynı zamanda toplumun bazı kesimleri, ikili ilişkilerde, taraflara objektif bakış açısıyla ve hakkaniyetli yaklaşım sergilemek yerine haklı yada haksız tamamen duygusal yaklaşım içine girip tarafgirlik sergilemeyi tercih ederler.

  haklı olunan yerde haksız konumuna düşmek ise genellikle bu nevi tarafgirlik sonucu oluşmaktadır. bunun yalancı şahitlikten hiç bir farkı yoktur aslında.

  tarafgirlik hastalık halini almıştır maalesef günümüzde. takım tutar gibi, siyasi parti destekler gibi, dini inanç ve oluşumlar da da bu görülmektedir.

  hatta bunu sözlükte bile görebilirsiniz. nasıl mı ? daha önce tartıştığınız bir sözlük yazarı yada aynı fikri paylaşmadığını bildiğiniz bir yazar sırf tarafgirlik yaptığı için sizin fikrinizin aksini yazar. aksini söyler. (entr girerken)

  oysa ki bir insanın bir konuda haklı olması veyahut onu sevmeniz, onun her konuda haklı olduğunu göstermez. aksi düşünülürse, bir insana bir yada bir kaç konuda katılmamış olmanız, onun her fikrini reddetmeniz anlamına da gelmez.
  1 ... ba ba ba black aquila