1. 1.
    Iki zamanlı motorlardır. Emme zamanı ikide bir olur.
    -1 ... halitzi yavsakligil