1. 1.
    (bkz: iki taraf da zekidir)
    2 -1 ... ruh emici
  2. 2.
    (bkz: bu zeka iki taraftada geçer) *
    1 ... lanet olsun sana platonik