1. 1.
    cern'in yaptığı akıl dışı hareket. iki proton ya... bu bilim insanlarına gerçekten anlam veremiyorum. buna harcanan para ile şimdiye devridaim makinesi yapmıştık.
    -2 ... john misty