1. 1.
  atamızın bir vasiyet niteliğindeki ifadesidir.

  "

  iki Mustafa Kemal var:

  Ben Mustafa Kemal,

  biz Mustafa Kemal..

  Şu karşınızdaki geçici adam,

  Onu yarın üç sene sonra, beş sene sonra öldüğü vakit,

  götürüp toprağa ve unutmaya terk edeceksiniz.

  Bu, fani Mustafa Kemal.

  Bir de ikinci Mustafa Kemal var.

  O ben değilim, sizsiniz.

  O ölmez.

  O mekteplerde arkamızdan dalga dalga gelen yeni nesillere ders veren hocalar zümresi.

  Ordumuzu yetiştiren zabitler zümresi.

  Ellerinde kalemlerle gazetelerde, mecmualarda, kitaplarda,

  memleket ihtiyaçlarını anlatan, memleket davalarını müdafaa eden muharrirler,

  memurlarımız, bütün ilim ve sanat zümreleri.

  Bu ikinci Mustafa Kemal,

  elimdeki bayrağı benden sonra yere düşürmeyecek.

  Onu nesilden nesile emanet ederek daima elinde tutacak ve istikbale götürecek.

  "
  9 -1 ...
  #4211410 :)
 2. 2.
  asker mustafa kemal ve devlet adamı mustafa kemal olarak da nitlendirilebilir.

  (bkz: saygıyla anıyoruz)
  1 ...
  #4211421 :)
 3. 3.
  (bkz: atatürk ü anlamak ve anlatmak)
  2 ...
  #4211447 :)
 4. 4.
  (bkz: beni hatırlayınız)
  1 ...
  #4211536 :)
 5. 5.
  birincisi savaş zamanı mustafa kemal
  ikincisi savaştan sonraki atatürk

  ikisi de birbirinin tam zıttı.
  1 -1 ...
  #11053029 :)
 6. 6.
  biz ikisini de bağrımıza bastık.
  birini kalbimizde, öbürünü beynimizde yaşatıyoruz.
  2 ...
  #11054933 :)