1. 1.
    kendini nimetten sayma girişlerinden biridir. * hemen ortalığın damına koymuşsunuz diye devam edeni makbuldür *
    ... tuiran kouma