1. 1.
    Uğursuzluk getireceği için kesinlikle icra edilmemesi gereken faaliyettir. Diyanet derhâl genelge yayınlamalı.
    ... bim kamyoncusu