1. 1.
    Allah birdir. iki de birden büyüktür. O zaman iki Allah tan büyüktür.
    ... the last airbender