1. 1.
    ve tek cümleyle;
    ''ezen ve ezilenler''
    -1 ... napesend