1. 1.
  insan kaynakları açısından;

  tarafları işçi ve işveren olan sözleşmedir.

  bu sözleşme, işçi ve işverenin belli bir tazminat karşılığında ( örneğin 3 maaş) iş akti feshi konusunda anlaştıklarını gösterir.

  ikale sözleşemesi ile işçiye ödenen tazminat, vergi dairesi tarafından ücret gibi değerlenlidirilip gelir vergisine( stopaj) tabi işlem yapmaktadır. yani işçinin alacağı tazminattan gelir vergisi kesmektedir.

  işçi bu durumu; dava konusu ( ikame sözleşmesi ile işverenin ödediği para ücret değil tazminattır. ve gelir vergisi kesilmemesi gerekir) yaparak, haksız kesilen gelir vergisi tutarının kendisine iade edilmesini vergi dairesinden talep edebilir.
  ... judas