1. 1.
  mahkemece yapılan çağrıya uymayanların güvenlik güçleriyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emirdir.
  1 ... vend avesta
 2. 2.
  ihzar:hazır etme anlamındadır. müzekkere:resmi yazışmayı ifade eder.
  mahkemece zorla getirtilmesine karar verilen sanık veya tanığın celbi için ilgilinin adresinin bulunduğu yer kolluk kuvvetine yazı yazılarak kararın gereğinin ifası istenir. işbu yazıya ihzar müzekkeresi denir..
  ... kelammevzuati