bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  dış ticaret müsteşarlığına bağlı, ihracat ile ilgili üyelere her türlü teknik konularda destekleme ve problem giderme noktasında birçok görevi olan kuruluşlardır. görevleri D.T.M tarafından belirlenir.

  genel olarak görevleri şunlardır:

  *Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak,

  *ihracatın ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine çalışmak,

  *iştigal sahasına giren maddelerin cins, nevi ve miktar itibariyle üretim ve ihracat potansiyelinin dış taleplere göre ayarlanabilmesini temin için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

  *Çalışma konusuna giren malların ihracatının artırılması ve daha iyi değerlendirilebilmesi için, incelemeler yapmak, kurs ve seminer düzenlemek, üyelerine her türlü hizmeti sunmak,

  *Üyelerin çalışmalarında karşılaşacakları güçlükleri gidermeye çalışmak, alıcısı tarafından haksızlığa uğratıldığı tespit edilen üyelerin hakları için yetkili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

  *Uluslararası kuruluşlarla mesleki bazda üyelerin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

  *Amaçlarının gerçekleşmesini teminen bütçe imkanları göz önünde tutulmak ve Müsteşarlığının iznini almak suretiyle gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışında hizmet birimleri kurmak,

  *Mensup ve üyelerine hizmet verecek taşınmaz mal almak, yaptırmak,satmak, kiralamak, rehin ve ipotek alıp vermek ve bunlarla ilgili işlemleri bütçe imkanlarını dikkate alarak yerine getirmek,

  *Üyelerine ortak hizmet verecek şirket tesis ve işletmeler kurmak,kurulmuş olanlara iştirak etmek,

  *Sergi açmak ve açılan fuar ve sergilere iştirak etmek,tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, laboratuarlar kurmak,satış mukaveleleri geliştirmek,

  *Konuları ile ilgili olarak Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
  4 ... arcadian
 2. 2.
  ihracat yapmak için gerçek ve tüzel kişilerin üye olması gereken, bölgesel olarak bulunan, ihracatçıyı korumak ve ihracata kolaylıklar sağlamak için bulunan kuruluş.
  1 ... karatekir