ifçacı reis ruling in dolandırıcı çıkması başlığına bugün entry girilmemiş.