1. 1.
    (bkz: amerikanın fistanlıları)
    ... david addison