1. 1.
    nefret değildir o bence olsa olsa öfkedir, sinirdir.
    ... skinny pete