1. 1.
    kendisini nüfusa askerlik öncesi kendisi kaydettirdiği göz önünde bulundurulunca mantıklı Gelen olay.
    ... ibik bin zibik as