1. 1.
    Sınavlar yapılmadan okul müdürü atayan müdürümsü.
    ... n dakota