1. 1.
    her devlet doğar, yaşar, büyür ve ölür tıpkı bir insan gibi der.

    bedevi ve ümran diye de ikiye ayırmıştır toplumları.
    2 ... modern zaman filozofu