1. 1.
    iBB, bağlı kuruluşları, iştirak şirketleri ve tüm kademelerde geçerli olmak üzere çalışanları için iBB Sosyal Medya Etik ilkeleri belirledi. Bir kamu kurumunda ilk kez hayata geçirilen ilkelerle çalışanlar, kurumsal bilinç ve sorumluluk çerçevesinde hareket edecek.

    iBB çalışanları sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya zorlanmayacak; hiçbir kişi, kurum veya oluşum hakkında kötüleyici iletişim çalışması yapılmayacak; herhangi bir topluluğu, inanç grubunu, cinsiyeti, etnik kökeni, siyasi görüşü, dezavantajlı grubu rencide edecek, aşağılayacak ifade ve görseller paylaşılmayacak. iBB Sosyal Medya Etik ilkeleri’ni ihlal edenler hakkında iç soruşturma açılacak ve yasal süreçler işletilecek.

    http://www.cumhuriyet.com...707623/ibbde-bir-ilk.html
    ... girabic peter