1. 1.
    Konjönktür, bağlam, egzecere vb. kelimelerin kullanımının fazlalaştığı bir ruhsal dönem...
    ... recepx