1. 1.
  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

  "... iş, ehil olmayana verilince kıyameti bekle"[1]

  Vürûd Sebebi
  Toplumda düzenin altüst olmasının en temel sebebini genel bir ifade ile ve pek özlü bir biçimde ortaya koyan hadisimizin, vürûd sebebi şöylece nakledilmektedir:

  Bir toplantıda Resûlulah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki sahâbîlere birşeyler anlatırken, bir bedevî geldi ve

  - Kıyâmet ne zaman kopacak? diye sordu.

  Resûlulah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü kesmeyip konuşmasına devam etti. (O kadar ki) oradakilerden kimisi (kendi içinden) "Bedevîyi işitti ama, sorusundan hoşlanmadı"; kimisi de " Galiba işitmedi" diye durumu yorumladı. Derken Resûlulah sallallahu aleyhi ve sellem, sözünü bitirince

  -"O, kıyâmeti soran nerede?" buyurdu. Bedevî;

  -Benim, buradayım ya Resûlellah! dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber;

  -"Emânet zâyi edildi mi kıyâmeti bekle!" buyurdu. Bedevî;

  -Emânet nasıl zâyi olur? dedi. Resûlulah sallallahu aleyhi ve sellem de;

  -" iş, ehil olmayana verildi mi kıyâmeti bekle!" buyurdu.[2]

  işin ehil olanlara verilmemesi, cehaletin yaygınlığı ve ilmin ortadan kalkmış olmasından ileri gelir. işin aslını bilenlerin bulunduğu bir ortamda ehil olmayanlara işlerin verilmesi normalde düşünülemez. Ama ortalığı kesif bir cehalet kaplamış, gerçekler ters yüz edilmiş ise, işler kapanın yani ehil olmayan kimselerin elinde kalır. Bu da toplumlar için bir çeşit kıyâmet demektir.
  2 ... monk of monkmountain