1. .
    bir ülkede , belirli bir dönem içerisinde 15-65 yaş arasındaki çalışabilir nüfustan çalışmak istemeyenler düşüldükten sonra kalan nüfustur.
    1 ... cell-im
  2. .
    iş gücünün yanlış yazılmış hali.
    ... minik mavi balina