1. ?.
    aralarında anlamlı bir ilişki bulunan değişkenler.
    ... salvatoreadamo
  2. 1.
    "asansör düştüğü anda yaylanmak veya zıplamak" yöntemine güvenerek bozuk asansöre bineriz.
    1 ... salvatoreadamo