1. 1.
    iş yerinden entry girmek eylemine vurulacak balta. olur mu? göt ister dedim bile!
    1 ... gece lampulu