1. 1.
  22.05.2003 tarihinde kabul edilen, 10.6.2003 tarih ve 25134 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yururluge giren kanundur. http://www.csgb.gov.tr/mevzuat/4857_is_kanunu.htm
  ... sargatanas
 2. 2.
  2003 yılında revizyonlarla 4857 sayılı iş Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. AB ile uyum aksiyonları çerçevesinde işveren ve çalışan arasındaki ilişkilerin daha adil olarak düzenlenmesi hedeflenmiş, çalışanın iş sözleşmesinin sona erdirilmesi sürecinin kanıtlanabilir geçerli nedenlere dayandırılması zorunluluğunu ve böylelikle iş güvencesi kavramını gündeme getirmiştir.
  2 ... beatrice lea
 3. 3.
  türkiye' de ilk iş kanunu 1936 yılında çıkartılabilmiştir. bunun nedeni genç cumhuriyetin kıt ulusal kaynaklarla kalkınabilmesi için değişik iktsadi politikaları hayata geçirme çabasıdır. öncelikle özel sektöre dayalı bir ulusal ekonomi politikası izlenilmeye çalışılmış, ancak sermaye ve girişimcilerin yetersiz kalması, iç ve dış siyasal ve ekonomik gelişmeler daha sonraları devlet öncülüğünde bir sanayileşme modelini ortaya çıkarmıştır.
  2 -1 ... beklemenin boylesi
 4. 4.
  iş verenin belasıdır.
  -2 ... ever
 5. 5.
  işverenin belası değildir. aksine iş verenle işçi arasındaki bütün karşılaşılacak sorunları engelleyen ya da vuku bulmuş sorunları, çözüme kavuşturan bir kanundur. ancak,kanuna uyulmazsa, her iki tarafın da başını ağrıtacağı bilinmelidir.
  1 -1 ... ekonomik keriz
 6. 6.
  Türkiye'deki şartlar nedeniyle uygulanamayan kanundur.
  ... siradanbirisi
 7. 7.
  türkiye yi avrupanın en çok çalışan ülkesi durumuna getiren
  mevcut işçiyi koruma adı altında genç kesimde işsizliğe kayıtdışı istihdama neden olan
  işverenlerin hepsine okutuup ezberletilmesi gereken
  1 yılımı heba ettiğim kanundur.
  1 ... bisorbanabi
 8. 8.
  işverenin, üstüne çıkıp kıvırmasını bildiği kanundur.
  1 ... scrikss
 9. 9.
  iş veren tarafından bilinmese ya da umursanmasa bile fazla bir soruna sebep olmayan kanundur. tabii sorun kanunda değil bu noktada, denetleme mekanizmasında. "şikayet yok, sorun yok" şeklinde işliyor sistem.
  ... ismiylemusemma
 10. 10.
  Türkiye'de ilginç bir şekilde 2 adet iş Kanunu vardır. Bunun örneğine pek sık rastlanamaz. Bir tanesi 14. maddesi halen yürürlükte olup diğer maddeleri mülga olan 1475, diğeri ise halen yürürlükte olan 4857'dir.
  Bunun anlamı şudur: Kıdem tazminatı söz konusu ise 1475'e, diğer bütün konular için 4857'ye bakacaksınız.
  ... yazar dedigin