1. 1.
    iş beğenmeyen tiptir. iş dolu çalışmak isteyen çalışır ama kendileri ceo olduğu için iş beğenmez. evet.
    ... oytunkaran