1. 1.
    ekmeklerini taştan çıkardıkları için, kimseyi 5 kuruşu satmazlar. sözünün eri olurlar.
    1 ... gina carano