bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    içsel ilişkiler felsefesi olguları, hem ilişkide olduğu diğer olgular hem de olgunun bütün yapı ile ilişkisi çerçevesinde incelenmesidir.
    evrende her olgu bir başkasıyla ilişki halindedir ve bu ilişki o olgunun ne olduğuna dair içseldir.

    diyalektiğin dansı'nda yazar bertell ollmann bu konuyu çok iyi açıklar; diyalektik yöntemi kullanan diğer filozoflar her ne kadar içsel ilişkiler felsefesine açıktan bir eleştiri getirmemişlerse de bunu üzerinde ollman kadar durmamışlardır.
    ... birdy
kapat