1. 1.
    içsel ilişkiler felsefesi olguları, hem ilişkide olduğu diğer olgular hem de olgunun bütün yapı ile ilişkisi çerçevesinde incelenmesidir.
    evrende her olgu bir başkasıyla ilişki halindedir ve bu ilişki o olgunun ne olduğuna dair içseldir.

    diyalektiğin dansı'nda yazar bertell ollmann bu konuyu çok iyi açıklar; diyalektik yöntemi kullanan diğer filozoflar her ne kadar içsel ilişkiler felsefesine açıktan bir eleştiri getirmemişlerse de bunu üzerinde ollman kadar durmamışlardır.
    ... birdy