1. 1.
    Neo 1 punch line'ıdır. Eroine işaretir.
    1 ... king akabe