1. 1.
    Özenti olan tiptir. Halbuki tedavi görmesi gerekir. Evet.
    5 ... oytunkaran
  2. 2.
    Aynen johnny. Evet.
    ... ben hepiniz siz tek