1. 1.
    bir realite. bu tipler ya köktendinci bir ailede büyümüştür ya da 2. kuşak köylüdür.
    1 -4 ... david addison
  2. 2.
    Yanlış tespittir. içen içer içmeyen içmez. Ben içmeyenini tercih ederim mesela.
    ... meruem