1. 1.
    özel bir sıvıdır.

    selam ve deve sidiği ile.
    -1 ... erectov